Regulamin store Savar-systems

 1. SAVAR-Systems Marek Nowicki.  Ul. Bzowa 4. 63-100 Psarskie.
 2. NIP: 565-133-27-28. REGON:  302575853.
 3. Organ rejestrujący: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października, 63-100 Śrem.
 4. Kontakt: audiorack@savar-systems.com,  kom: +48 698616791
 5. Strona internetowa: www.savar-systems.com
 6. Koszt połączeń/danych przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z cennikiem usług operatora sieci telefonicznej/komórkowej/internetowej z którym Kupujący podpisał umowę na ich świadczenie.
 1. Użytkownikiem sklepu internetowego store Savar-systems zwanego dalej Sklepem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z niniejszym regulaminem.
 2. Aby korzystać ze sklepu można zarejestrować się tj.: wypełnić specjalny formularz, który prowadzi do stworzenia konta użytkownika co w konsekwencji pozwala na jego pełne korzystanie, a w szczególności – z oferty towarów kierowanych do zarejestrowanych użytkowników, otrzymywania informacji o promocjach (nie więcej niż dwa razy w miesiącu), nowych ofertach, możliwości śledzenia realizacji zamówień, itp. Oczywiście gdy życzeniem klienta jest rezygnacja z rejestracji, może on dokonać zakupu bez zakładania konta w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.
 3. Aby swobodnie korzystać ze Sklepu należy spełnić minimalne wymagania techniczne, tj.:  posiadać aktywne połączenie internetowe; posiadać konto poczty elektronicznej; zainstalować przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5, np.: Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Google Chrome 15.o lub nowszą, Mozilla Firefox 12.0 lub nowszą, Opera 12.0 lub nowszą; używana przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę Java Script; używana przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę plików cookies.
 4. Korzystając z informacji ogólnych zawartych na stronie bestmusic.com.pl (strona główna, aktualności, o nas itd.) nie jest konieczna Rejestracja Użytkownika. Powyższa rejestracja konieczna jest tylko i wyłącznie do realizacji ofert zakupu towarów oferowanych w Sklepie, przy czym sam proces rejestracji jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z zakłócenia występujące podczas funkcjonowania Sklepu wynikające z niespełniania warunków technicznych przez Kupującego.
 1.  
 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu store Savar-systems, z siedzibą przy ul. Bzowej 4 w Psarskim.
 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883.).
 2. Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze.
 3. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczny serwis obsługujące płatności Sklepu: PayPal, PayU.
 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. W procesie komunikowania się Sklepu z Klientem dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie Sklepu. W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. W podsumowaniu zamówienia widoczna jest cenna netto oraz naliczona wartość podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru. Cena kosztu transportu jest doliczana w końcowej fazie zamówienia towaru, zgodnie z wyborem Kupującego.
 4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, dystrybuowane przez firmy znajdujące się na terenie Polski. Każdy z produktów jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski.
 5. Dopuszczalna jest możliwość sprzedaży produktów używanych. W takim przypadku stan przedmiotu jest dokładnie opisany, a informacja znajduje się w opisie danego towaru.
 6. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie informacje na temat towarów oferowanych w Sklepie są zgodne
  z opisami przedstawionymi przez producenta, zgodne z danymi katalogowymi.
 8. Zdjęcia umieszczone przy produktach są zdjęciami realnymi, tzn. prezentują sprzedawany towar, który znajduje się w magazynie sklepu. Wszystkie produkty są fabrycznie zapakowane. W przypadku wątpliwości co do stanu sprzedawanego produktu, prosimy o kontakt. Na życzenie klienta możliwe jest wysłanie dodatkowych zdjęć.
 9. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych
  i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez dodawanie towarów do „koszyka” oraz wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie przy końcowej fazie zakupu składającego się na podaniu: adresu na który ma być wysłany zamówiony towar, nr telefonu, celem ułatwienia dostarczenia towaru przez firmy kurierskie oraz kontaktu na linii sprzedawca-kupujący, sposobie zapłaty za towar,  sposobie odbioru/dostarczenia zamówionego towaru.
 2. Składając zamówienie, kupujący zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, celem realizacji zakupu towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 3. Dane przekazane przez Kupującego wykorzystywane są celem realizacji zamówienia, przesyłania informacji o nowych produktach, promocjach oferowanych przez Sklep i nie są przekazywane innym podmiotom.
 1. W przypadku zmiany parametrów zamówienia (rodzaj towaru, jego ilość) Kupujący może zmienić parametru zakupu kontaktując się poprzez formularz kontaktulub e-mail (audiorack@savar-systems.com). W takiej sytuacji obowiązkowo należy podać rodzaj zamówionego towaru, jego ilość, numer zamówienia, dane osobowe zamawiającego i nowe parametry zamówienia. W przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (wysyłka do Kupującego), zamówienie zostanie natychmiast zmienione zgodnie z oczekiwaniami Kupującego, pod warunkiem zgodności nowych parametrów zamówienia ze stanem magazynu Sklepu. W przypadku jakichkolwiek problemów i innych oczekiwań prosimy kontaktować się poprzez e-mail (audiorack@savar-systems.com), formularz kontaktu lub telefonicznie (+48 698-616-791).
 1. Zgodnie z obowiązującym prawem przedmioty zakupione w tym Sklepie możesz zwrócić bez podawania powodu odstąpienia. Kupujący ma na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego terminem.
 2. Od daty wysłania oświadczenia od odstąpieniu od umowy Kupujący odsyła towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Dokonanie zwrotu płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego o odstąpieniu od umowy łącznie z kosztami dostarczenia towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysłanego pocztą lub poczta elektroniczną). Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Sprzedawca może dokonać zwrotu środków za transakcję w inny sposób w przypadku gdy konsument wyraził na to zgodę i nie wiąże się to z żadnymi kosztam.
 6. Zwrot zakupionego towaru nie przysługuje Kupującemu gdy zakupił on przedmiot wykonany specjalnie na jego indywidualne zamówienie.
 7. Sklep nie oferuje samodzielnego odbioru towaru od Kupującego. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego wysłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny (wyższy) niż podczas składania zamówienia celem dostarczenia towaru pod wskazany adres, Sklep nie pokrywa dodatkowych kosztów jego dostarczenia.
 9. Kupujący odsyła towar na swój koszt (nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”).
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. Warunkiem odstąpienia od umowy zakupu towaru jest jego zwrot w stanie nienaruszonym, w fabrycznym opakowaniu, bez śladu używalności. Nie dotyczy to sytuacji gdy towar został uszkodzony podczas transportu oraz towarów używanych będących w ofercie  Sklepu.
 1. Każde zamówienie składane przez Kupującego w Sklepie, jest potwierdzone przez Sprzedawcę. W tym celu do kupującego wysyłana jest informacja poprzez drogę elektroniczną (e-mail) ze szczegółami dotyczącymi złożonego zamówienia tj.: nazwę zakupywanych towarów, ilości zamawianych towarów, wartości zamawianych towarów, koszty dostawy, adres dostawy, sposób zapłaty, sposób i terminie dostarczenia towaru, naliczonym podatku od zakupionych towarów, łącznej cenie za zamówione towary wraz z obowiązującymi podatkami.
 2. Wszystkie sprzedawane towary znajdują się w magazynie Sprzedawcy. Dostawa następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Możliwy jest odbiór osobisty po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru przy finalizowaniu transakcji, w magazynie Sklepu.
 3.  W przypadku zakupu produktów o wysokiej cenie jednostkowej lub łącznej (powyżej 1000 zł), Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty części kwoty na poczet realizacji zamówienia lub zapłaty pełnej wartości zamówienia.
 4. Na życzenie Kupującego wystawiane są Faktury VAT. Standardowo do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny. Kupujący żądając fakturę VAT, upoważnia Sprzedawcę na otrzymanie jej bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym
  a Sklepem.
 6. Umowa sprzedaży produktu zawierana jest wyłącznie w języku polskim.
 7. Zamawianie towarów w Sklepie składa się z czterech etapów: (etap 1) „wrzucenie” towarów do koszyka: przegląd towarów, którymi zainteresowany jest Kupujący, szacowany koszt wysyłki, podatek, suma całkowita, (etap 2) szczegóły przesyłki: wprowadzenie danych adresowych Kupującego, wybór sposobu dostarczenia towarów, (etap 3) szczegóły płatności: wybór sposobu płatności, (etap 4) złóż zamówienie: podsumowanie złożonego zamówienia składające się na sprawdzeniu wybranych towarów, adresu do wysyłki, formy płatność, sposobie dostarczenia towaru, ceny za towary wraz z podatkiem, ceny za przesyłkę oraz sumy całkowitej, którą zobowiązany jest uiścić Kupujący aby zakupić interesujący go towar.
 8. Na każdym z etapów Kupujący może zrezygnować z zakupu. Umowa zakupu jest ważna gdy Kupujący po przejściu wszystkich etapów zamówienia, w etapie czwartym „Dane płatności”, wciśnie przycisk: KUPUJĘ I PŁACĘ.
 9. Tym samym Kupujący potwierdza fakt, że znana jest mu cena zamówionych towarów wraz z kosztami ich dostarczenia, a wciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 1. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:
 • płatność przy odbiorze towaru w miejscu dostarczenia przesyłki (za pobraniem);
 • płatność przy odbiorze towaru w siedzibie firmy (ul. Bzowa 4, 63-100 Psarskie,);
 • płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro
 • podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A.;
 • przelew tradycyjny na konto Sklepu: z wykorzystaniem poniższych danych: SAVAR-Systems Marek Nowicki, Bzowa 4, 63-100 Psarskie, Bank MILLENNIUM, nr konta PL69116022020000000577921100. Niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty w odpowiedniej wartości na koncie bankowym Sklepu, następuje realizacja zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający jako formę zapłaty wybrał „ZA POBRANIEM”. W tym przypadku towar wysyłany jest natychmiast. 

2.  Dokonując przelewu tradycyjnego Kupujący musi podać następujące dane:

 • imię i nazwisko Kupującego;
 • adres dostarczenia przesyłki;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • tytuł przelewu: numer zamówienia.

 

 1. Przesyłki realizowane przez Sklep dotyczą tylko obszaru Polski oraz krajów wykazanych w opcjach dostawy.
 2. Zamawiający ma prawo wyboru następujących form przesyłki:
 • Firma kurierska: przesyłka standardowa dla klientów indywidualnych;
 • Firma kurierska: „za pobraniem”;
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy: ul. Bzowa 4, 63-100 Psarskie.

3.  W przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru, Kupujący ma na to 7 dni kalendarzowych.

4.  Wszystkie paczki są starannie zapakowane, tak aby jak najbardziej zniwelować ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Bardzo prosimy sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru i w razie jej uszkodzenia, o spisanie protokołu. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, powinien on potwierdzić odbiór towaru na liście przewozowym. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.  

5.  W sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi niezgodność dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, powinien odmówić przyjęcia niezamawianych towarów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

6.  Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy ilość dostarczonych towarów jest zgodna z zamówieniem.

7.  Zamawiając towar oraz wybierając rodzaj przesyłki, Kupujący wyraża zgodę na zawarcie w jego imieniu umowy na dostarczenie przesyłki.

8.  Wybierając jako formę przesyłki firmę kurierską, Kupujący otrzymuje nr przesyłki/listu przewozowego celem sprawdzenia jej aktualnego statusu.

10. Czas realizacji zamówienia: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

11. Na każdym etapie realizacji zamówienia Klient  otrzymuje na wskazany adres email informację dotycząca aktualnego statusu zamówienia: przyjęto do realizacji, w realizacji, zrealizowane.

12. Czas zrealizowania wysyłki po złożeniu i opłaceniu zamówienia: do 24 godz. Jest to czas na przygotowanie towaru do wysyłki, tak aby nie doszło do uszkodzeń w trakcie transportu.

13. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej. Z reguły jest to kolejny dzień roboczy po odebraniu towaru (dotyczy przesyłek na terenie Polski) lub do 5-10 dni roboczych (dotyczy przesyłek poza granice Polski).

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru. Widoczne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę, spisać protokół uszkodzenia oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Towary zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe, w fabrycznym opakowaniu. W sprzedaży mogą znajdować się także rzeczy używane. Jednak jest to dokładnie wyartykułowane w opisie danego towaru.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru zakupu, dokładnym opisem wady.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych przez producenta towaru. Z naszej strony będziemy się starać, aby wszelkie sporne sprawy były załatwione w jak najkrótszym czasie. W przypadku zakupu stolika audio, reklamacje rozpatrujemy natychmiastowo jako ich producent.
 5. Towar oferowany przez Sklep  jest wolny od wad prawnych i fizycznych. Towary nowe, oferowane w Sklepie są dostarczane przez firmy dystrybuujące je na terenie Polski, z pełną gwarancją producenta tych towarów. Okres gwarancji towarów nowych określa ich producent a jej warunki są określone w dokumentacji dostarczonej do Kupującego wraz z zakupionym towarem.
 6. Towary używane, oferowane w Sklepie są pozyskiwane przez Sklep od osób prywatnych lub firm. Przed ich zaoferowaniem Kupującemu, są gruntownie sprawdzane pod względem stanu technicznego. Towary używane są sprawne technicznie i pełnowartościowe. Sklep  udziela na nie 14 dni kalendarzowych gwarancji licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego.
 7. W przypadku reklamacji zakupionego towaru należy skontaktować się ze Sklepem  poprzez:
 • formularz kontaktowy Sklepu umieszczony na stronie Kontakt;
 • telefonicznie (+48 698-616-791);
 • listownie, na adres: SAVAR-Systems Marek Nowicki, ul. Bzowa 4, Psarskie, 63-100 Śrem;
 • pocztą elektroniczną, na adres: audiorack@savar-systems.com i podać poniższe informacje: data zakupu towaru, nazwa zakupionego towaru, nr zamówienia (podany w informacji zwrotnej do Kupującego po złożeniu zamówienia), data dostarczenia towaru do Kupującego, powód reklamacji otrzymanego towaru, np.: wada fabryczna, uszkodzenie mechaniczne, działanie zakupionego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8.  Sklep  ma 7 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Kupującego i przesłanie odpowiedzi.

9.  W przypadku reklamowania towarów nowych, Kupujący postępuje zgodnie z zapisami Karty Gwarancyjnej dostarczonej przez producenta do zakupionego towaru.

10. W przypadku reklamowania towarów używanych, Kupujący może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami ODSTĄPIENIE OD UMOWY niniejszego Regulaminu lub:

 • wymienić towar na inny o podobnej wartości;
 • przesłać towar do Sklepu celem jego naprawy;
 • podjąć inne działania uzgodnione miedzy Kupującym a Sklepem, satysfakcjonujące obie strony i za ich zgodą.
 1. Z nasza polityką prywatności możesz zapoznać się TUTAJ.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące realizacji transakcji w Sklepie rozstrzygane będą poprzez porozumienie zainteresowanych stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.